Tìm thấy (387) doanh nghiệp tại Huyện Đak Đoa

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ H'NOL

Mã số thuế: 5901098543

Đại diện pháp luật: Phạm Nhật Lý

Địa chỉ: Làng Bót, Xã HNol, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


TRƯỜNG TIỂU HỌC H'NOL

Mã số thuế: 5900944909

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: , Xã HNol, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


TRƯỜNG MẪU GIÁO H'NOL

Mã số thuế: 5900859932

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã H'Nol, Xã HNol, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


TRƯỜNG THCS NAY DER

Mã số thuế: 5900859925

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ., Xã HNol, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


UBND XÃ HNOL

Mã số thuế: 5900457750

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã HNOL - Huyện Đak Đoa - Gia Lai, Xã HNOL, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN GIA MINH GIA LAI

Mã số thuế: 5901129819

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Nhựt

Địa chỉ: Làng Bót, Xã HNol, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN QUỐC GIA PHÚC

Mã số thuế: 5901130194

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Định

Địa chỉ: Thôn Sơn Trang, Xã HNol, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


XÃ H NENG ( MÃ SỐ THUẾ ĐẶC TRƯNG)

Mã số thuế: 5901020071

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: HN, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


HTX NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ ĐAKKRONG

Mã số thuế: 5901102454

Đại diện pháp luật: Hà Văn Kiếm

Địa chỉ: THôn 2, Xã Đak Krong, Huyện Đak Đoa, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUYỂN TỎ

Mã số thuế: 5901064689

Đại diện pháp luật: Đào Văn Quyển

Địa chỉ: Tỉnh lộ 670B, Thôn 3, Xã Đak Krong, Huyện Đak Đoa, Gia Lai