Tìm thấy (633) doanh nghiệp tại Huyện Chư Sê

TRƯỜNG MẪU GIÁO 3/2

Mã số thuế: 5900631247

Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Hoàn

Địa chỉ: Xã Bar Maih, Huyện Chư Sê, Gia Lai


UBND XÃ BARMĂIH

Mã số thuế: 5900335128

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã BarMăih, Xã Bar Măih, Huyện Chư Sê, Gia Lai


TRƯỜNG THCS HOÀNG HOA THÁM

Mã số thuế: 5900631374

Đại diện pháp luật: Trần Xuân Luyến

Địa chỉ: Bar Măih, Huyện Chư Sê, Gia Lai


TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Mã số thuế: 5900631367

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Viên

Địa chỉ: Bar Măih, Huyện Chư Sê, Gia Lai


CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TÂM PHƯƠNG

Mã số thuế: 5900447103-002

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tâm

Địa chỉ: Thôn Phăm Klăh 1, Xã Bar Măih, Huyện Chư Sê, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP BAR MĂIH

Mã số thuế: 5901127970

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Tịu

Địa chỉ: Thôn Phăm Ngol, Xã Bar Măih, Huyện Chư Sê, Gia Lai


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN ĐỨC TIẾN PHÁT GIA LAI

Mã số thuế: 5901132346

Đại diện pháp luật: Đinh Minh Đoan

Địa chỉ: Làng Bằm 2, Xã Bar Măih, Huyện Chư Sê, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOLAR VIDIGI

Mã số thuế: 5901157799

Đại diện pháp luật: Trần Nguyễn Bình Thuận

Địa chỉ: Làng Phăm Ngol, Xã Bar Măih, Huyện Chư Sê, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SOLAR VANO

Mã số thuế: 5901157781

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hương

Địa chỉ: Làng Phăm Ngol, Xã Bar Măih, Huyện Chư Sê, Gia Lai


TRƯỜNG MẪU GIÁO 1/6

Mã số thuế: 5900959510

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Kông htôk, Xã Kông HTok, Huyện Chư Sê, Gia Lai