Tìm thấy (251) doanh nghiệp tại Huyện Chư Pưh

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI KIẾN HÒA PHÁT

Mã số thuế: 5900902546

Đại diện pháp luật: Nguyễn Vĩnh úy

Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai


CÔNG TY TNHH HƯNG THIÊN PHÁT GIA LAI

Mã số thuế: 5901123197

Đại diện pháp luật: Trần Thảo Sương

Địa chỉ: 294 Hùng Vương, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai


TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901116094

Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Trình

Địa chỉ: 52 Kinh Dương Vương, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÍN NHƠN GIA LAI

Mã số thuế: 5901109844

Đại diện pháp luật: Huỳnh Trọng Bách

Địa chỉ: 16 Nguyễn Trãi, Thôn Hòa Phú, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CCT CHƯ PƯH - XÃ IA PHANG

Mã số thuế: 5901108664

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi

Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CƠ QUAN THUẾ

Mã số thuế: 5901108632

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khăc Hợi

Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai


TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ

Mã số thuế: 5901108657

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi

Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẮNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ

Mã số thuế: 5901108625

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi

Địa chỉ: Thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai


TK QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CCT CHƯ PƯH

Mã số thuế: 5901108382

Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hợi

Địa chỉ: thôn Hòa Tín, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐẠT TRÍ GIA LAI

Mã số thuế: 5901097853

Đại diện pháp luật: Đỗ Hữu Tín

Địa chỉ: 19 Kinh Dương Vương, Thị trấn Nhơn Hoà, Huyện Chư Pưh, Gia Lai