Tìm thấy (466) doanh nghiệp tại Huyện Chư Prông

TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA SỬA

Mã số thuế: 5901089186

Đại diện pháp luật: Ngô Thị Sâm

Địa chỉ: Làng Pó, Xã Ia Kly, Huyện Chư Prông, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP IAKLY

Mã số thuế: 5901072496

Đại diện pháp luật: Tống Văn Dũng

Địa chỉ: Làng Klăh, Xã Ia Kly, Huyện Chư Prông, Gia Lai


TRƯỜNG TH CAO BÁ QUÁT

Mã số thuế: 5901019069

Đại diện pháp luật: Trần Thị Hạnh

Địa chỉ: Làng Pó, Xã Ia Kly, Huyện Chư Prông, Gia Lai


TRƯỜNG THCS NGUYỄN KHUYẾN

Mã số thuế: 5900986881

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Làng Pó, Xã Ia Kly, Huyện Chư Prông, Gia Lai


UBND XÃ IAKLY

Mã số thuế: 5900646010

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ', Xã Ia Kly, Huyện Chư Prông, Gia Lai


CÔNG TY TNHH NINH BÌNH

Mã số thuế: 5900725128

Đại diện pháp luật: HỒ VĂN THƯƠNG

Địa chỉ: Làng Pó, Xã Ia Kly, Huyện Chư Prông, Tỉnh Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP XANH CPR GIA LAI

Mã số thuế: 5901151973

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Lam

Địa chỉ: Làng Pó, Xã Ia Kly, Huyện Chư Prông, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TOÀN ĐẠI THẮNG GIA LAI

Mã số thuế: 5901071774

Đại diện pháp luật: Nguyễn ánh Dương

Địa chỉ: Làng Klăh, Xã Ia Mơ, Huyện Chư Prông, Gia Lai


HỢP TÁC XÃ NÔNG, LÂM NGHIỆP DV THANH NIÊN

Mã số thuế: 5901100672

Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hiển

Địa chỉ: Làng Ring, Xã Ia Mơ, Huyện Chư Prông, Gia Lai


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP FLC BISCOM GIA LAI

Mã số thuế: 5901100143

Đại diện pháp luật: Nhữ Văn Hoan

Địa chỉ: Khu Thủy Lợi, Xã Ia Mơ, Huyện Chư Prông, Gia Lai