Tìm thấy (779) doanh nghiệp tại Quận Ô Môn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU THIỆN SANG

Mã số thuế: 1801338120

Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Thiện

Địa chỉ: KV Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAI TƯƠI

Mã số thuế: 1801645026

Đại diện pháp luật: Trần Thị Mai

Địa chỉ: Số 167, Thái Thị Hạnh, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI KIM TIẾN LỢI

Mã số thuế: 1801635187

Đại diện pháp luật: Lưu Văn Lựa

Địa chỉ: 89 KV Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI NONGVIN SEED

Mã số thuế: 1801634673

Đại diện pháp luật: Huỳnh Phi Long

Địa chỉ: 1822 Khu vực Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH VẬN TẢI CƠ KHÍ PHƯỚC AN

Mã số thuế: 1801622445

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mèo

Địa chỉ: KV Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ


BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ PHƯỜNG LONG HƯNG

Mã số thuế: 1801620173

Đại diện pháp luật: NGUYễN HồNG QUốC

Địa chỉ: P. Long Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ HUY MINH PRO

Mã số thuế: 1801617501

Đại diện pháp luật: Lê Kim Nguyên

Địa chỉ: 61, KV Long Định, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT CHÍNH VƯỜN

Mã số thuế: 1801612214

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Dũng

Địa chỉ: 51, khu vực Long Định, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH ĐINH MINH HIẾU

Mã số thuế: 1801592896

Đại diện pháp luật: Đinh Minh Hiếu

Địa chỉ: 173, KV Long Định, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NHÔM THÉP PHÚ QUÝ

Mã số thuế: 1801565973

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Mạnh

Địa chỉ: 1926, KV Thới Hưng, Phường Long Hưng, Quận Ô Môn, Cần Thơ