Tìm thấy (646) doanh nghiệp tại Huyện U Minh

HỢP TÁC XÃ ĐỒNG THUẬN

Mã số thuế: 2001312157

Đại diện pháp luật: Hứa Văn Tới

Địa chỉ: ấp 15, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau


CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM SẢN U MINH HẠ

Mã số thuế: 2001308418

Đại diện pháp luật: Võ Chí Hải

Địa chỉ: ấp 12, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH HIỆP TÍNH

Mã số thuế: 2001308312

Đại diện pháp luật: Võ Văn Hiệp

Địa chỉ: ấp 20, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau


CÔNG TY TNHH HẬU AN PHÚ

Mã số thuế: 2001300627

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hậu

Địa chỉ: ấp 1, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU HUY QUYỀN

Mã số thuế: 2001292824

Đại diện pháp luật: Đặng Văn Quyền

Địa chỉ: ấp 10, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau


CÔNG TY TNHH ÚC CÀ MAU FARM

Mã số thuế: 2001269744

Đại diện pháp luật: Trần Quang Thức

Địa chỉ: ấp 12, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỄN THÔNG NGUYỄN HOÀI THƯƠNG

Mã số thuế: 2001269656

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Thương

Địa chỉ: ấp 9, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau


DNTN XĂNG DẦU TUẤN HƯƠNG

Mã số thuế: 2001254434

Đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Tuấn

Địa chỉ: ấp 10, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRẦN KHÁNH THUẬN

Mã số thuế: 2001246419

Đại diện pháp luật: Trần Cẩm Loan

Địa chỉ: ấp 18, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN PHÁT HUY

Mã số thuế: 2001224503

Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Em

Địa chỉ: ấp 3, Xã Khánh Thuận, Huyện U Minh, Cà Mau