Tìm thấy (1,122) doanh nghiệp tại Huyện Trần Văn Thời

HỘI NÔNG DÂN XÃ KHÁNH LỘC

Mã số thuế: 2001301395

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Nhàn

Địa chỉ: Khánh Lộc, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢY TUẤN

Mã số thuế: 2001271895

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hậu

Địa chỉ: ấp Rạch Ruộng, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT NƯỚC ĐÁ KIỀU DIỄM

Mã số thuế: 2001268370

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nguyệt

Địa chỉ: ấp Vườn Tre, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỶ PHÚ ĐẠT I

Mã số thuế: 2001206222

Đại diện pháp luật: Sử Thành Phú

Địa chỉ: ấp Rạch Ruộng A, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau


UNT XÃ KHÁNH LỘC

Mã số thuế: 2001106027

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Khánh Lộc, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau


HỌP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP RẠCH RUỘNG B

Mã số thuế: 2001318060

Đại diện pháp luật: Nguyễn Kiên Cường

Địa chỉ: Rạch Ruộng B, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau


TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 XÃ KHÁNH LỘC

Mã số thuế: 2000977381-068

Đại diện pháp luật: Lê Kim Tiến

Địa chỉ: ấp Đòn Dong, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau


TRƯỜNG TIỂU HỌC 2 XÃ KHÁNH LỘC

Mã số thuế: 2000977381-081

Đại diện pháp luật: Lê Kim Tiến

Địa chỉ: , Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau


TRƯỜNG TIỂU HỌC 1 XÃ KHÁNH LỘC

Mã số thuế: 2000977381-084

Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Triều

Địa chỉ: , Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau


TRƯỜNG THCS XÃ KHÁNH LỘC

Mã số thuế: 2000977381-093

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Nam

Địa chỉ: ấp Rạch Ruộng A, Xã Khánh Lộc, Huyện Trần Văn Thời, Cà Mau