Tìm thấy (725) doanh nghiệp tại Huyện Thới Bình

CÔNG TY TNHH NAM TÂM

Mã số thuế: 2001314475

Đại diện pháp luật: Vũ Thị Nhung

Địa chỉ: ấp Kinh 8, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CHÍ HIẾU

Mã số thuế: 2001310551

Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Hiếu

Địa chỉ: ấp Tấn Công, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau


CÔNG TY TNHH CHẾ BIẾN XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN HÀ DIỄN SEA FOOD

Mã số thuế: 2001302906

Đại diện pháp luật: Đoàn Thế Vĩnh

Địa chỉ: ấp Tấn Công, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau


DOANH NGHIỆP TN TRUNG TÂM LUYỆN THI ĐẠI HỌC VÀ BỒI DƯỠNG VĂN HÓA NGỌC PHÚC

Mã số thuế: 2001300842

Đại diện pháp luật: Dương Văn Bê

Địa chỉ: ấp Lê Hoàng Thá, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂN LỘC PHÁT

Mã số thuế: 2001298544

Đại diện pháp luật: Lê Văn Huỳnh

Địa chỉ: ấp Kinh 6, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau


CÔNG TY TNHH THỦY SẢN HOÀI ANH

Mã số thuế: 2001264778

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Ngọt

Địa chỉ: Kênh 9, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau


DOANH NGHIỆP TN XĂNG DẦU HỬU GIÁM

Mã số thuế: 2001242774

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hồng Nghiệp

Địa chỉ: Kinh 8, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀNG BUÔL

Mã số thuế: 2001178769

Đại diện pháp luật: Yên Huệ

Địa chỉ: Số 63, ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG ĐẠI PHÚC

Mã số thuế: 2001174612

Đại diện pháp luật: Trương Việt Bắc

Địa chỉ: ấp Lê Hoàng Thá, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau


DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG LÂM THẮNG

Mã số thuế: 2001162688

Đại diện pháp luật: Lâm Văn Thắng

Địa chỉ: ấp Tân Bằng, Xã Tân Bằng, Huyện Thới Bình, Cà Mau