Tìm thấy (877) doanh nghiệp tại Huyện Đầm Dơi

DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN DUY HẢO

Mã số thuế: 2001180454

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hảo

Địa chỉ: Số 12, ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN 250

Mã số thuế: 2001315052

Đại diện pháp luật: Ngô Quốc Lập

Địa chỉ: Số 319, ấp Thành Vọng, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ GIANG CHÂU CÀ MAU

Mã số thuế: 2001264785

Đại diện pháp luật: Lê Văn Châu

Địa chỉ: ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


VL XÃ TÂN TRUNG (P7)

Mã số thuế: 2001214287

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN THANH TÙNG

Mã số thuế: 2001129190

Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Tùng

Địa chỉ: Số 303, Thành Vọng, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


UNT XÃ TÂN TRUNG

Mã số thuế: 2001106299

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


ĐỘI THUẾ SỐ 1 PHỤ TRÁCH XÃ TÂN TRUNG

Mã số thuế: 2001106098

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Tân Trung, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN GIANG CHÂU

Mã số thuế: 2001084775

Đại diện pháp luật: Lê Văn Châu

Địa chỉ: Số 464, ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN HÀO HIỆP

Mã số thuế: 2001045046

Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hoằng

Địa chỉ: Số 254, ấp Thành Vọng, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÊ TRUNG

Mã số thuế: 2000994700

Đại diện pháp luật: Lê Văn Trung

Địa chỉ: Số 464, ấp Trung Cang, Xã Tân Trung, Huyện Đầm Dơi, Cà Mau