Tìm thấy (752) doanh nghiệp tại Huyện Cái Nước

PHỤ TRÁCH XÃ ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 2001213117

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Đông Hưng, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau


UNT ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 2001213237

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đông Hưng, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau


DOANH NGHIỆP TN THỦY SẢN THẢO NGUYÊN

Mã số thuế: 2001121635

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đen

Địa chỉ: ấp Giá Ngự, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau


DOANH NGHIỆP TN PHÁT TÀI CN

Mã số thuế: 2001110305

Đại diện pháp luật: Võ Thị ánh

Địa chỉ: ấp Giá Ngự, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau


ĐỘI THUẾ SỐ 2 PHỤ TRÁCH XÃ ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 2001105841

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Đông Hưng, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau


UNT XÃ ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 2001105672

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Đông Hưng, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau


DOANH NGHIỆP TN TRONG LỢI

Mã số thuế: 2000537655

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Rô

Địa chỉ: ấp Giá Ngự, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VINA HOÀNG PHÚC

Mã số thuế: 2001209939

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Nhân

Địa chỉ: Số 277, ấp Giá Ngự, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau


CHI NHÁNH PHÁT TÀI 2

Mã số thuế: 2000366939-001

Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tuấn

Địa chỉ: ấp Giá Ngự, xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau


UBND XÃ ĐÔNG HƯNG

Mã số thuế: 2000730546-007

Đại diện pháp luật: Trần Viễn Phương

Địa chỉ: ấp Tân Phong, Xã Đông Hưng, Huyện Cái Nước, Cà Mau