Tìm thấy (1,082) doanh nghiệp tại Huyện Hàm Thuận Bắc

HỢP TÁC XÃ THANH LONG PHÚ THỊNH

Mã số thuế: 3401186011

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàng

Địa chỉ: xóm 3, thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận


SHARP ENERGY SOLUTIONS CORPORATION - VPĐH DA NM ĐIỆN M.TRỜI TTC HÀM PHÚ 2 C.SUẤT 49MWP TẠI TỈNH BT

Mã số thuế: 3401182881

Đại diện pháp luật: Masami Kurosawa

Địa chỉ: thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận


CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI PHÚ HÙNG

Mã số thuế: 3401175852

Đại diện pháp luật: Võ Thanh Hùng

Địa chỉ: Thôn Phú Thắng, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI ANH KHIÊM

Mã số thuế: 3401081097

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Huyền

Địa chỉ: Thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận


UBND XÃ HÀM PHÚ

Mã số thuế: 3400830995

Đại diện pháp luật: Phạm Duy Hiền

Địa chỉ: Thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀM PHÚ

Mã số thuế: 3400786471

Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thiên An

Địa chỉ: Thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận


TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM PHÚ 1

Mã số thuế: 3400720424

Đại diện pháp luật: Đỗ Trung Nguyên

Địa chỉ: Thôn Phú Điền, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận


TRƯỜNG MẪU GIÁO HÀM PHÚ

Mã số thuế: 3400720047

Đại diện pháp luật: Ngô Mạc Mỹ Vân

Địa chỉ: Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận


TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀM PHÚ II

Mã số thuế: 3400719884

Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải

Địa chỉ: Thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận


DNTN XÂY LẮP THÀNH ÂN

Mã số thuế: 3400434906

Đại diện pháp luật: Đinh Hoài Ân

Địa chỉ: Thôn Phú Lập, Xã Hàm Phú, Huyện Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận