Tìm thấy (720) doanh nghiệp tại Thị Xã Bình Long

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC BÌNH LONG

Mã số thuế: 3801157375

Đại diện pháp luật: Trương Phước Sở

Địa chỉ: Tổ 6, khu phố Phú Lộc, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long, Bình Phước


CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ PHÚ ĐỨC

Mã số thuế: 3801071505

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thơ

Địa chỉ: Số 52, Nguyễn Huệ, Tổ 2, Khu phố Phú Nghĩa, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long, Bình Phước


CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI NGUYÊN BP

Mã số thuế: 3801205149

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hoa

Địa chỉ: Tổ 1, Khu phố Phú Nghĩa, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long, Bình Phước


CÔNG TY TNHH AN NGHIỆP BÌNH PHƯỚC

Mã số thuế: 3801204667

Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Nhân

Địa chỉ: Tổ 1, khu phố Phú Hoà, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long, Bình Phước


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUANG NHẬT MINH

Mã số thuế: 3801202211

Đại diện pháp luật: Lê Quang Huy

Địa chỉ: Số 202 đường Trần Hưng Đạo, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long, Bình Phước


HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI SỐ 1

Mã số thuế: 3801200743

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hải Vân

Địa chỉ: 34 Phan Bội Châu, KP.Phú Nghĩa, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long, Bình Phước


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT BÌNH LONG

Mã số thuế: 3801198406

Đại diện pháp luật: Hồ Đình Hùng

Địa chỉ: 80 Nguyễn Huệ, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long, Bình Phước


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QL-CCT BÌNH LONG

Mã số thuế: 3801193461

Đại diện pháp luật: Hồ Đình Hùng

Địa chỉ: 80 Nguyễn Huệ, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long, Bình Phước


TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT CỦA CQT-CCT BÌNH LONG

Mã số thuế: 3801193479

Đại diện pháp luật: Hồ Đình Hùng

Địa chỉ: 80 Nguyễn Huệ, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long, Bình Phước


TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT BÌNH LONG

Mã số thuế: 3801192732

Đại diện pháp luật: Uông Thanh Quang

Địa chỉ: Số 80 Nguyễn Huệ, Phường Phú Đức, Thị xã Bình Long, Bình Phước