Tìm thấy (940) doanh nghiệp tại Huyện Phú Giáo

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ TÂN TIẾN

Mã số thuế: 3702616758

Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Diệu

Địa chỉ: Số nhà 437, đường D9, tổ 4, ấp Tân Thái, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương


CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU NGHĨA MINH

Mã số thuế: 3702606125

Đại diện pháp luật: Bùi Văn Quyết

Địa chỉ: Số 288, ấp Tân Bình, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO AN THÁI

Mã số thuế: 3702537023

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiều Linh

Địa chỉ: Thửa đất số 18,19,20, tờ bản đồ 64, ấp 5, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương


CÔNG TY SINOHYDRO CORPORATION LIMITED (NỘP HỘ NHÀ THẦU NƯỚC NGOÀI)

Mã số thuế: 3701741322

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đội 2, Nông Trường Mía An Linh, ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương


TRƯỜNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO & GIẢI QUYẾT VIỆC LÀM SỐ 3

Mã số thuế: 0302944011

Đại diện pháp luật: Vũ Minh Long

Địa chỉ: ấp 5, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương


ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ AN THÁI

Mã số thuế: 3701616441

Đại diện pháp luật: Vũ Văn Chửng

Địa chỉ: DH 507, ấp Phú Thịnh I, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương


TRƯỜNG TIỂU HỌC AN THÁI

Mã số thuế: 3701494313

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Phú Thịnh 1, xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương


TRƯỜNG MẦM NON AN THÁI

Mã số thuế: 3701494225

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Phú Thịnh I, xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương


CÔNG TY SINO HYDRO CORPORATION LIMITED

Mã số thuế: 3700868735

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đội 2, nông trường mía An Linh, ấp 4, xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương


CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HOÀN MÃO

Mã số thuế: 4900761999-001

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Mão

Địa chỉ: Số 224, ấp 4, Xã An Thái, Huyện Phú Giáo, Bình Dương