Tìm thấy (15,023) doanh nghiệp tại Bình Định

TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH HÒA

Mã số thuế: 4101484001

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tính

Địa chỉ: Canh Thành, Xã Canh Hòa, Huyện Vân Canh, Bình Định


TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HÒA

Mã số thuế: 4101483953

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Thưởng

Địa chỉ: Canh Thành, Xã Canh Hòa, Huyện Vân Canh, Bình Định


UBND XÃ CANH HOÀ

Mã số thuế: 4100165789

Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Mức

Địa chỉ: Xã Canh Hoà, Huyện Vân Canh, Bình Định


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ XÂY DỰNG VẠN HẢO

Mã số thuế: 4101550134

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hòa

Địa chỉ: Làng Canh Thành, Xã Canh Hòa, Huyện Vân Canh, Bình Định


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÂM NGHIỆP TRỌNG THỦY

Mã số thuế: 4101505290

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Trung

Địa chỉ: Thôn Tân Quang, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Bình Định


TRƯỜNG THCS CANH HIỂN

Mã số thuế: 4101484033

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Trường

Địa chỉ: Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Bình Định


TRƯỜNG TIỂU HỌC CANH HIỂN

Mã số thuế: 4101483946

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Thủy

Địa chỉ: Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Bình Định


TRƯỜNG MẪU GIÁO CANH HIỂN

Mã số thuế: 4101483801

Đại diện pháp luật: Lưu Thị Ngọc Anh

Địa chỉ: Hiển Đông, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Bình Định


CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI LÂM NGHIỆP HƯNG THỊNH

Mã số thuế: 4101460106

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Trọng

Địa chỉ: Thôn Tân Quang, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Bình Định


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRỌNG THỦY

Mã số thuế: 4100622851

Đại diện pháp luật: Nguyễn Trần Trung

Địa chỉ: Thôn Tân Quang, Xã Canh Hiển, Huyện Vân Canh, Bình Định