Tìm thấy (567) doanh nghiệp tại Huyện Vĩnh Lợi

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI

Mã số thuế: 1900421436

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hương

Địa chỉ: ấp Nhà việc, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VIỆT KHẢI BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900652881

Đại diện pháp luật: Phạm Quốc Khải

Địa chỉ: ấp Xẻo Nhào, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG CAO MINH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900651694

Đại diện pháp luật: Phạm Mỹ Dung

Địa chỉ: Số 25, ấp Trà Hất, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THÀNH PHÁT BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900651140

Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Khoa

Địa chỉ: ấp Giồng Bướm A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu


HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP ĐẠI LỢI

Mã số thuế: 1900649310

Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Nam

Địa chỉ: ấp B2, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HOÀNG GIA ĐẠT

Mã số thuế: 1900640540

Đại diện pháp luật: Hoàng Đức Tiến

Địa chỉ: ấp Trà Hất, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu


TRUNG TÂM DỊCH VỤ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP

Mã số thuế: 1900638679

Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Tuấn

Địa chỉ: ấp Nhà Việc, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU THẢO TRÊN

Mã số thuế: 1900638439

Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Trên

Địa chỉ: ấp Trà Hất, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐẢM ĐẠT

Mã số thuế: 1900630165

Đại diện pháp luật: Trần Văn Đảm

Địa chỉ: ấp B2, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI NGỌC TRINH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900628906

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thành

Địa chỉ: ấp Bà Chăng A, Xã Châu Thới, Huyện Vĩnh Lợi, Bạc Liêu