Tìm thấy (544) doanh nghiệp tại Huyện Phước Long

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG GIA MINH BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900634603

Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Cẩm Tú

Địa chỉ: ấp Tường 3A, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH TRƯỜNG THỊNH PHƯỚC LONG

Mã số thuế: 1900648204

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh

Địa chỉ: Số 278, ấp Tường 3A, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ NAM ĐẠT

Mã số thuế: 1900642964

Đại diện pháp luật: Trần Quốc Nam

Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu


CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG NAM ANH BẠC LIÊU 8

Mã số thuế: 1900634459

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hoàng

Địa chỉ: ấp Tường 3A, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ THANH NGOAN

Mã số thuế: 1900617647

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Ngoan

Địa chỉ: ấp Huê 2, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIẢI TRÍ HIỀN HUY

Mã số thuế: 1900613762

Đại diện pháp luật: Trần Thanh Hiền

Địa chỉ: Số 321, ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ LÊ ĐỨC

Mã số thuế: 1900610063

Đại diện pháp luật: Lê Văn Đức

Địa chỉ: Số 19, ấp Vĩnh Đông, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ LÊ HOÀNG DUY

Mã số thuế: 1900607800

Đại diện pháp luật: Lê Hoàng Duy

Địa chỉ: Số 252 ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH TOÀN THỊNH PHƯỚC LONG

Mã số thuế: 1900607504

Đại diện pháp luật: Đặng Xuân Thảo

Địa chỉ: ấp Tường 3A, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÕ THỊ KIM NGUYÊN

Mã số thuế: 1900597285

Đại diện pháp luật: Võ Văn Nam

Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa, Xã Vĩnh Thanh, Huyện Phước Long, Bạc Liêu