Tìm thấy (343) doanh nghiệp tại Huyện Hồng Dân

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MINH CHÂU BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900626433

Đại diện pháp luật: Trần úc Châu

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu 2, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ LẦU

Mã số thuế: 1900613956

Đại diện pháp luật: Võ Thanh Tuấn

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRẦN TƯỢNG

Mã số thuế: 1900442806

Đại diện pháp luật: Trần Văn Tượng

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


TRƯỜNG MẦN NON SƠN CA

Mã số thuế: 1900441827

Đại diện pháp luật: Trần Thị Thu

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


TRƯỜNG TIỂU HỌC - THCS NGUYỄN AN NINH

Mã số thuế: 1900417415

Đại diện pháp luật: Danh Cường

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


UBND XÃ NINH THẠNH LỢI A

Mã số thuế: 1900417101

Đại diện pháp luật: UBND Xã Ninh Thạnh Lợi A

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN KIM TÚC

Mã số thuế: 1900417091

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Thống Nhất, xã Ninh Thạnh Lợi A, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


TRƯỜNG TIỂU HỌC NHÀ LẦU

Mã số thuế: 1900412791

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, xã Ninh Thạnh Lợi A, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN BA HÀO

Mã số thuế: 1900289636

Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Hào

Địa chỉ: ấp Chủ Chọt, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu


UNT XÃ NINH THẠNH LỢI A

Mã số thuế: 1900417101-001

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: ấp Nhà Lầu II, Xã Ninh Thạnh Lợi A, Huyện Hồng Dân, Bạc Liêu