Tìm thấy (626) doanh nghiệp tại Huyện Đông Hải

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN FAM BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900654487

Đại diện pháp luật: Bùi Hải Huyền

Địa chỉ: ấp Gò Cát, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ PHẨM VIỆT 2C

Mã số thuế: 1900650443

Đại diện pháp luật: Nguyễn Thảo Nghi

Địa chỉ: ấp Gò Cát, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU MÃ LỰC

Mã số thuế: 1900642869

Đại diện pháp luật: Mã Tấn Lực

Địa chỉ: ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỸ PHẨM TUYẾT DUY

Mã số thuế: 1900642266

Đại diện pháp luật: Hồ Tuyết Duy

Địa chỉ: ấp Diêm Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN MINH SƠN

Mã số thuế: 1900636054

Đại diện pháp luật: Phạm Thị Thu Nga

Địa chỉ: ấp Gò Cát, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TÔM GIỐNG HOÀNG TỶ

Mã số thuế: 1900632412

Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Hoàng

Địa chỉ: ấp Gò Cát, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN GIỐNG THỦY SẢN PHÁT THẮNG LỢI

Mã số thuế: 1900628744

Đại diện pháp luật: Trương Minh Tính

Địa chỉ: ấp Gò Cát, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu


DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOÀNG DŨNG BẠC LIÊU

Mã số thuế: 1900625990

Đại diện pháp luật: Dương Hoàng Dũng

Địa chỉ: ấp Gò Cát, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu


CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TẤN TRỰC KT

Mã số thuế: 1900625422

Đại diện pháp luật: Phạm Quỳnh Mai

Địa chỉ: ấp Bờ Cảng, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu


HỢP TÁC XÃ DIÊM NGHIỆP HUY ĐIỀN

Mã số thuế: 1900615671

Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Quốc

Địa chỉ: Huy Điền, Xã Điền Hải, Huyện Đông Hải, Bạc Liêu