Tìm thấy (267) doanh nghiệp tại Huyện Ba Bể

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG TRĨ

Mã số thuế: 4700264728

Đại diện pháp luật: Vi Thị Tím

Địa chỉ: Thôn Nà Cọ, Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn


TRƯỜNG MẦM NON HOÀNG TRĨ

Mã số thuế: 4700197870

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn


TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG TRĨ

Mã số thuế: 4700197888

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn


TRƯỜNG TIỂU HỌC HOÀNG TRĨ

Mã số thuế: 4700197863

Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn


UBND XÃ HOÀNG TRĨ

Mã số thuế: 4700126460

Đại diện pháp luật: Ma Văn Sình

Địa chỉ: Xã Hoàng Trĩ, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ NHUNG LŨY

Mã số thuế: 4700272856

Đại diện pháp luật: Đinh Tuyết Nhung

Địa chỉ: Nà Nghè, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn


HỢP TÁC XÃ YẾN DƯƠNG

Mã số thuế: 4700271732

Đại diện pháp luật: Ma Thị Ninh

Địa chỉ: Nà Giảo, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn


CÔNG TY TNHH VĂN QUYẾT

Mã số thuế: 4700261533

Đại diện pháp luật: Hà Văn Quyết

Địa chỉ: Thôn Nà Viền, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn


TRƯỜNG MẦM NON YẾN DƯƠNG

Mã số thuế: 4700198546

Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Ninh

Địa chỉ: Thôn Loỏng Lứng, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn


TRƯỜNG TIỂU HỌC YẾN DƯƠNG

Mã số thuế: 4700198553

Đại diện pháp luật: Vi Duy Phương

Địa chỉ: Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn