Tìm thấy (1,346) doanh nghiệp tại Huyện Hiệp Hoà

CÔNG TY TNHH ALPHA GREEN TECH VINA

Mã số thuế: 2400861180

Đại diện pháp luật: Kim Jong Kuk

Địa chỉ: CN, 05 Khu công nghiệp Hòa Phú, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang


CÔNG TY TNHH NƯỚC TINH KHIẾT

Mã số thuế: 2400861060

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sức

Địa chỉ: Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang


CÔNG TY TNHH THÀNH PHÚC CHÂU MINH

Mã số thuế: 2400859008

Đại diện pháp luật: Trần Văn Xô

Địa chỉ: Ngọ Phúc, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang


CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SÔNG CẦU VIỆT NAM

Mã số thuế: 2400847080

Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấu

Địa chỉ: Thôn Ngọ Phúc, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang


CÔNG TY TNHH TPH

Mã số thuế: 2400843015

Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Phương

Địa chỉ: Thôn Ngọ Khổng, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang


CÔNG TY TNHH NHÂN LỰC MH VINA

Mã số thuế: 2400841628

Đại diện pháp luật: Ngô Văn Mạnh

Địa chỉ: Thôn Ngọ Khổng, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang


HỢP TÁC XÃ TƯỚI TIÊU VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CHÂU MINH

Mã số thuế: 2400839604

Đại diện pháp luật: Trần Văn Xô

Địa chỉ: UBND xã Châu Minh, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐÌNH TÙNG

Mã số thuế: 2400833497

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Thuyên

Địa chỉ: Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang


CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG SƠN CHIẾN

Mã số thuế: 2400827944

Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Sơn

Địa chỉ: Thôn Ngọ Xá, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang


CÔNG TY TNHH DÂN SINH BẮC GIANG

Mã số thuế: 2400826411

Đại diện pháp luật: Mẫn Đức Giang

Địa chỉ: Thôn Ngọ Khổng, Xã Châu Minh, Huyện Hiệp Hoà, Bắc Giang