HỢP TÁC XÃ BÌNH MINH GROUP


Tên quốc tế

HTX BìNH MINH GROUP

Mã số thuế

5100480214

Địa chỉ

Thôn Tân Hùng, Xã Hùng An, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Người đại diện

Vũ Thị Khuyên

Điện thoại

0982841333

Ngày hoạt động

2020-09-29

Tình trạng

Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Cập nhật mã số thuế 5100480214 lần cuối vào 2020-12-17.

Ngành nghề kinh doanh

Mô Tả
121 Trồng cây ăn quả
232 Thu nhặt lâm sản khác trừ gỗ
4101 Xây dựng nhà để ở
4663 Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
113 Trồng cây lấy củ có chất bột
145 Chăn nuôi lợn
231 Khai thác lâm sản khác trừ gỗ
4299 Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
141 Chăn nuôi trâu, bò
4669 Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
150 Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp
163 Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch
210 Trồng rừng và chăm sóc rừng
4620 Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống
4752 Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
4933 Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
128 Trồng cây gia vị, cây dược liệu
162 Hoạt động dịch vụ chăn nuôi

Tra cứu mã số thuế công ty tại Huyện Bắc Quang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP VŨ HUY

Mã số thuế: 5100480278
Người đại diện: Nguyễn Văn Huân
Thôn Giàn Thượng, Xã Tiên Kiều, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ QUỐC VIỆT KIM NGỌC

Mã số thuế: 5100480253
Người đại diện: Bùi Quốc Việt
Thôn Mâng, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TOÀN THẮNG VIỆT

Mã số thuế: 5100480870
Người đại diện: Nguyễn Văn Cổn
Thôn Vinh Quang, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

Tra cứu mã số thuế công ty tại Hà Giang


HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP VŨ HUY

Mã số thuế: 5100480278
Người đại diện: Nguyễn Văn Huân
Thôn Giàn Thượng, Xã Tiên Kiều, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ QUỐC VIỆT KIM NGỌC

Mã số thuế: 5100480253
Người đại diện: Bùi Quốc Việt
Thôn Mâng, Xã Kim Ngọc, Huyện Bắc Quang, Hà Giang

HỢP TÁC XÃ TOÀN THẮNG VIỆT

Mã số thuế: 5100480870
Người đại diện: Nguyễn Văn Cổn
Thôn Vinh Quang, Xã Tân Quang, Huyện Bắc Quang, Hà Giang