CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐẠI HIẾU


Tên quốc tế

DAI HIEU SS CO.,LTD

Mã số thuế

0402069837

Địa chỉ

506 Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Người đại diện

Nguyễn Văn Hai

Điện thoại

Ngày hoạt động

2020-11-20

Tình trạng

Đang hoạt động (đã được cấp GCN ĐKT)

Cập nhật mã số thuế 0402069837 lần cuối vào 2020-12-15.

Ngành nghề kinh doanh

Mô Tả
8010 Hoạt động bảo vệ cá nhân

Tra cứu mã số thuế công ty tại Quận cẩm lệ


CÔNG TY TNHH ASTRA CONSTRUCTIONS

Mã số thuế: 0402067847
Người đại diện: Lê Anh Tới
K610/10/15 Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGÔ MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0402067879
Người đại diện: Ngô Văn Đức
Số 30, Đường Nhơn Hòa 16, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH VINAR

Mã số thuế: 0402071610
Người đại diện: Võ Văn Quý
324 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

Tra cứu mã số thuế công ty tại Đà Nẵng


CÔNG TY TNHH ASTRA CONSTRUCTIONS

Mã số thuế: 0402067847
Người đại diện: Lê Anh Tới
K610/10/15 Tôn Đản, Phường Hoà Phát, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ NGÔ MINH HOÀNG

Mã số thuế: 0402067879
Người đại diện: Ngô Văn Đức
Số 30, Đường Nhơn Hòa 16, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng

CÔNG TY TNHH VINAR

Mã số thuế: 0402071610
Người đại diện: Võ Văn Quý
324 Tôn Đản, Phường Hoà An, Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng